Het kwaliteitskeurmerk Spectrum Nederland maakt onderdeel uit van Spectrum Brabant, centrum voor zorg en onderwijs.

Middels het keurmerk stellen wij onszelf de volgende doelen:

  • Zo transparant mogelijk maken van de kennis en expertise van professionals rondom specifieke zorgvragen zoals autisme en ADHD
  • Professionals zo goed mogelijk uitrusten voor het werken met jongeren en jongvolwassenen met autisme of ADHD
  • Het toegankelijker maken van het behalen van het rijbewijs voor mensen met autisme of ADHD.

Het is onze missie om het leven van mensen met autisme of ADHD een stukje eenvoudiger te maken door het bieden van enerzijds kwalitatief goede begeleidingsmogelijkheden , maar anderzijds ook zeker door onze kennis en expertise te delen met zoveel mogelijk geïnteresseerden.

Dit doen wij door:

  • het begeleiden en behandelen van personen met autisme of ADHD in onze praktijk
  • het ontwikkelen van trainingen voor professionals, zoals rijinstructeurs en examinatoren
  • het verlenen van het keurmerk Spectrum Nederland aan die professionals die zich verbinden aan continue verdieping in de zorgvragen en jaarlijks deelnemen aan intervisie.