De opleiding is ontwikkeld door  Spectrum Brabant Academie  vanuit het expertisecentrum autisme en ADHD. Spectrum Brabant Academie  zorgt voor een jaarlijkse update van alle trainingen, leidt trainers vanuit De Verkeersacademie op en voert supervisie over hen. De trainers worden intensief bijgeschoold wanneer de wetenschappelijke ontwikkelingen hier aanleiding toe zijn.
Intervisies worden door een Autisme- en ADHD-deskundig trainer van Spectrum Brabant verzorgd.
Spectrum Brabant monitort klanttevredenheid; bij minder dan 80% score volgt een intensief verbetertraject.

Alleen professionals die het volledige traject hebben gevolgd en de jaarlijkse intervisie bijwonen, ontvangen het keurmerk van Spectrum Nederland. Deze instructeurs vindt u op de website www.rijles-en-autisme.nl.

Al onze opleidingen zijn CRKBO-gecertificeerd.

 

Omdat we kwaliteit hoog in het vaandel hebben, horen we het ook graag wanneer u niet tevreden bent. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en hechten veel waarde aan u oordeel. Voor onze klachtenregeling  verwijzen we u naar onze klachtenprocedure.